การแจ้งชำระเงิน

บริษัท เอไลฟ์ อินฟินิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

เพื่อความสะดวกในเรื่องของการบริการชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ บริษัทได้เปิดช่องทางการชำระเงินไว้หลายช่องทาง ดังนี้

ชำระเงินด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการของเอไลฟ์

  • เงินสด
  • บัตรเครดิต (ท่านจะต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตนั้นๆ ไม่สามารถให้ผู้อื่นนำบัตรเครดิตของท่านมาใช้แทนได้ ดังนั้นท่านจะต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งในการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต)

ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อทางระบบออนไลน์ ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในนาม บริษัท เอไลฟ์ อินฟินิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด  ตามเลขที่บัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

บริษัท เอไลฟ์ อินฟินิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคลอง 2  (ธัญบุรี) ประเภทออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี  : 330-2703-132

เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งใบสลิปการโอนมายังอีเมล : alifeinfinity888@gmail.com
หรือส่งมาทางไลน์บริษัท  LINE ID : alifeinfinity  
และโทรมายังหมายเลข  02-1151-628
เพื่อยืนยันรายการสั่งซื้อยอดเงินและเวลาที่โอนเงินจึงจะถือว่าท่านได้ยืนยันการชำระเงินแล้วการสั่งซื้อดังกล่าว จึงจะถือว่าสมบูรณ์