การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

บริษัท เอไลฟ์ อินฟินิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
มีช่องทางการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับสมาชิกได้หลายช่องทาง ดังนี้

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หน้าเคาน์เตอร์ (Counter Order)

นักธุรกิจเอไลฟ์ สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่สำนักงานใหญ่โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1. กรอก ชื่อ-สกุล รหัสสมาชิกในใบสั่งซื้อ
 2. เลือกรายการในใบสั่งซื้อ (ทำคุณสมบัติ/รักษาสิทธิ์เติมวัน/เปิดหรือเติม M-point)
 3. เลือกรายการผลิตภัณฑ์ที่จะสั่งซื้อ จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อและจำนวนเงิน
 4. ท่านสามารถชำระค่าผลิตภัณฑ์ด้วยเงินสดบัตรเครดิตที่ระบุชื่อท่านเป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น บริษัท,ปฏิเสธการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตกรณีที่ผู้ชำระมิใช่เจ้าของบัตรในทุกกรณี
 5. เมื่อชำระเงินแล้ว ท่านจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน ชื่อผู้สั่งซื้อ ประเภทการสั่งซื้อ รายการผลิตภัณฑ์ และจำนวนให้ถูกต้อง หากพบความผิดพลาดกรุณาแจ้งพนักงานเพื่อแก้ไขทันที แล้วจึงนำใบเสร็จไปติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์ที่เคาน์เตอร์จ่ายผลิตภัณฑ์
 6. ท่านต้องเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานหากจำเป็นต้องมีการติดต่อกับบริษัทในภายหลัง
 7. ท่านควรตรวจสอบความถูกต้องของยอดธุรกิจ (พีวี) ที่เกิดจากการสั่งซื้อในระบบเว็บไซต์ทุกครั้ง
 8. เคาน์เตอร์บริการสมาชิก เปิดตั้งแต่เวลา 10.00 -19.00 น. ของทุกวัน

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยช่องทางอีเมล์/แฟ็กซ์ /ไลน์

สมาชิกสามารถดำเนินรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยการส่งแบบฟอร์มรายการสั่งซื้อ (FR.001) พร้อมเอกสารใบโอนเงินค่าสินค้าได้ทั้งทางแฟกซ์ ไลน์และอีเมลบริษัทฯ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ของทุกวัน

เบอร์โทร : 02-115-1628

มือถือ : 088-564-1942

E-mail : alifeinfinity888@gmail.com

Line ID : alifeinfinity

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ (Online Order)

 • บริการสั่งซื้อออนไลน์จะใช้ได้เฉพาะผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น หากไม่ได้ดำเนินการสมัคร ท่านสามารถติดต่อพนักงานบริษัทนักธุรกิจเอไลฟ์ หรือทำการสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์ (ดูวิธีการกรอกใบสมัครออนไลน์ในคู่มือนักธุรกิจเอไลฟ์)
 • หากท่านเข้าสู่ระบบสมาชิกเรียบร้อย ท่านจะต้องดำเนินการสั่งซื้อ Point ตามจำนวนรายการสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อ
 • ท่านสามารถทำการสั่งซื้อจากเมนูคำสั่งในระบบสมาชิกและเลือกผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการ โดยเลือกผลิตภัณฑ์ในระบบจำนวนทีละรายการจนครบตามความต้องการ เลือกรายการจัดส่งตรวจที่อยู่ให้ถูกต้อง
 • กดปุ่มชำระเงิน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินโดยหักจาก Point ต่อไป