แผนการจ่ายผลตอบแทน

บริษัท เอไลฟ์ อินฟินิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

1.การเริ่มต้นธุรกิจ

สมัครสมาชิก 300 บาท 1 คน ต่อ 1 รหัสสมาชิก (ฟรีค่าสมัคร วันนี้ – มิ.ย. 63)
ประเภทสมาชิก  :  ตลอดชีพ
รับผลประโยชน์ ดังนี้ (รับเมื่อเก็บค่าสมัครสมาชิก)

  • รับคู่มือดำเนินธุรกิจ 1 ชุด
  • รับการอบรมเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง
  • มีสิทธิซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาสมาชิก
  • มีรายได้จากการขายปลีก

2.แผนการตลาด

2.1 ตำแหน่งทางการตลาด

แผนการปันผลธุรกิจ

หมายเหตุ

  • ทีมอ่อน คือ ทีมที่มีคะแนนรวมน้อยจากทีมซ้ายหรือทีมขวา
  • ทีมแข็ง คือ ทีมที่มีคะแนนรวมมากจากทีมว้ายหรือทีมขวา
ตัวอย่างแสดงวิธีการคำนวณโบนัสค่าบริหารองค์กร ตามตำแหน่งทางการตลาด ดังนี้

ตำแหน่ง Silver (S)

 

นาย ก มีตำแหน่ง Silver (S) และมี 2 สายงาน คือ ทีม ข ทางด้านซ้าย และทีม ค ทางด้านขวา
ทีม ข มียอดซื้อสินค้าเพื่อบริโภคหรือเพื่อขายรวมกันทั้งทีม  100,000 PV
และทีม ค มียอดซื้อสินค้าเพื่อบริโภคหรือเพื่อขาย  16,000 PV
นำคะแนนทีมอ่อนมาเป็นฐานในการคำนวนโดยคำนวนรายได้จากทีมอ่อน 20% ดังนี้
นาย ก มีรายได้ 16,000 pv x 20% = 3,200 บาท
คะแนนทีมแข็งที่เหลือ 84,000 PV  จะถูกสะสมเพื่อไปคำนวณในครั้งต่อไป


ต่อมา ทีมด้านซ้ายมีคะแนนใหม่อีก 36,000 PV  ด้านขวามีใหม่อีก 8,000 PV
รวมทีมด้านซ้าย 120,000 PV
รวมทีมด้านขวา    8,000 PV
นำคะแนนทีมอ่อนมาเป็นฐานในการคำนวณในวันถัดไป
โดยคำนวณรายได้จากทีมอ่อน 20% ดังนี้
นาย ก มีรายได้ 8,000 pv x 20% = 1,600 บาท


รวมการจ่ายโบนัสทีมอ่อนไม่เกิน 480,000 pv ต่อเดือนหรือไม่เกิน  96,000 บาทต่อเดือน
ส่วนคะแนนที่เหลือทีมแข็งจะนำมาเป็นฐานในการคำนวณในครั้ง ต่อไปและในรอบคำนวณถัดไปให้เริ่มคำนวณจากคะแนนที่เกิดขึ้นใหม่

 

ตำแหน่ง Gold (G)

 

นาย ก มีตำแหน่ง Gold (G) และมี 2 สายงาน คือ ทีม ข ทางด้านซ้าย และทีม ค ทางด้านขวา
ทีม ข มียอดซื้อสินค้าเพื่อบริโภคหรือเพื่อขายรวมกันทั้งทีม 800,000 PV
และทีม ค มียอดซื้อสินค้าเพื่อบริโภคหรือเพื่อขาย 50,000 PV
นำคะแนนทีมอ่อนมาเป็นฐานในการคำนวณ โดยคำนวณรายได้จากทีมอ่อน 20% ดังนี้
นาย ก มีรายได้ 50,000 PV x 20% = 10,000 บาท
คะแนนทีมแข็งที่เหลือ 750,000 PV จะถูกสะสมเพื่อไปคำนวณในครั้งต่อไป

ต่อมา ทีมด้านซ้ายมีคะแนนใหม่อีก 100,000PV ด้านขวามีใหม่อีก 20,000 PV
รวมทีมด้านซ้าย 850,000 PV รวมทีมด้านขวา 20,000 PV
นำคะแนนทีมอ่อนมาเป็นฐานในการคำนวณในวันถัดไป โดยคำนวณรายได้จากทีมอ่อน 20% ดังนี้
นาย ก มีรายได้ 20,000PV x 20% = 4,000 บาท

รวมการจ่ายโบนัสทีมอ่อนไม่เกิน 1,500,000 PV ต่อเดือนหรือไม่เกิน 300,000 บาท ต่อเดือน

ส่วนคะแนนที่เหลือทีมแข็งจะนำมาเป็นฐานในการคำนวณในครั้งต่อไปและในรอบคำนวณถัดไปให้เริ่มคำนวณจากคะแนนที่เกิดขึ้นใหม่

 

 

ตำแหน่ง Star (S)

 

นาย ก มีตำแหน่ง Star (S) และมี 2 สายงาน คือ ทีม ข ทางด้านซ้าย และทีม ค ทางด้านขวา
ทีม ข มียอดซื้อสินค้าเพื่อบริโภคหรือเพื่อขายรวมกันทั้งทีม 1,000,000 PV
และทีม ค มียอดซื้อสินค้าเพื่อบริโภคหรือเพื่อขาย 60,000 PV
นำคะแนนทีมอ่อนมาเป็นฐานในการคำนวณ โดยคำนวณรายได้จากทีมอ่อน 20% ดังนี้
นาย ก มีรายได้ 60,000 PV x 20% = 12,000 บาท
คะแนนทีมแข็งที่เหลือ 940,000 PV จะถูกสะสมเพื่อไปคำนวณในครั้งต่อไป

ต่อมา ทีมด้านซ้ายมีคะแนนใหม่อีก 300,000 PV ด้านขวามีใหม่อีก 30,000 PV
รวมทีมด้านซ้าย 1,240,000 PV รวมทีมด้านขวา 30,000 PV
นำคะแนนทีมอ่อนมาเป็นฐานในการคำนวณในวันถัดไป
โดยคำนวณรายได้จากทีมอ่อน 20% ดังนี้
นาย ก มีรายได้  30,000 PV x 20% = 6,000 บาท

รวมการจ่ายโบนัสทีมอ่อนไม่เกิน 1,800,000 PV ต่อเดือน หรือ ไม่เกิน 360,000 บาท ต่อเดือน

ส่วนคะแนนที่เหลือทีมแข็งจะนำมาเป็นฐานในการคำนวณในครั้งต่อไปและในรอบคำนวณถัดไปให้เริ่มคำนวณจากคะแนนที่เกิดขึ้นใหม่รวมกับโบนัสจากยอดขายทั่วประเทศอีก 1% มาหารกันว่าในตำแหน่งนี้มีกี่คน

 

 

ตำแหน่ง Double Stars (DS)

 

นาย ก มีตำแหน่ง Double Stars (DS) และมี 2 สายงาน
คือ ทีม ข ทางด้านซ้าย และทีม ค ทางด้านขวา
ทีม ข มียอดซื้อสินค้าเพื่อบริโภคหรือเพื่อขายรวมกันทั้งทีม 2,000,000 PV
และทีม ค มียอดซื้อสินค้าเพื่อบริโภคหรือเพื่อขาย 100,000 PV
นำคะแนนทีมอ่อนมาเป็นฐานในการคำนวณ โดยคำนวณรายได้จากทีมอ่อน 20% ดังนี้
นาย ก มีรายได้ 100,000 PV x 20% = 20,000 บาท
คะแนนทีมแข็งที่เหลือ 1,900,000 PV จะถูกสะสมเพื่อไปคำนวณในครั้งต่อไป

ต่อมา ทีมด้านซ้ายมีคะแนนใหม่อีก 80,000 PV ด้านขวาใหม่อีก 50,000 PV
รวมทีมด้านซ้าย 1,980,000 PV รวมทีมด้านขวา 50,000 PV
นำคะแนนทีมอ่อนมาเป็นฐานในการคำนวณในวันถัดไป
โดยคำนวณรายได้จากทีมอ่อน 20% ดังนี้
นาย ก มีรายได้ 50,000 PV x 20% =10,000 บาท

รวมการจ่ายโบนัสทีมอ่อนไม่เกิน 3,000,000 PV ต่อเดือน
หรือไม่เกิน 600,000 บาทต่อเดือน

ส่วนคะแนนที่เหลือทีมแข็งจะนำมาเป็นฐานในการคำนวนในครั้งต่อไปและในรอบคำนวนถัดไปให้เริ่มคำนวนจากคะแนนที่เกิดขึ้นใหม่รวมกับโบนัสจากยอดขายทั่วประเทศอีก1%
มาหารกันว่าในตำแหน่งนี้มีกี่คน

 

 

 

ตำแหน่ง Triple Stars (TS)

 

นาย ก มีตำแหน่ง Triple Stars (TS) และมี 2 สายงาน คือ ทีม ข
ทางด้านซ้าย และทีม ค ทางด้านขวา
ทีม ข มียอดซื้อสินค้าเพื่อบริโภคหรือเพื่อขายรวมกันทั้งทีม 2,500,000 PV
นำคะแนนทีมอ่อนมาเป็นฐานในการคำนวณ
โดยคำนวณรายได้จากทีมอ่อน 20% = 40,000 บาท
คะแนนทีมแข็งที่เหลือ 2,300,000PV จะถูกสะสมเพื่อไปคำนวนในครั้งต่อไป

ต่อมา ทีมด้านซ้ายมีคะแนนใหม่อีก 300,000 PV ด้านขวามีใหม่อีก
150,000 PV รวมทีมด้านซ้าย 2,600,000 PV รวมทีมด้านขวา
150,000 PV นำคะแนนทีมอ่อนมาเป็นฐานในการคำนวณในวันถัดไป
โดยคำนวณรายได้จากทีมอ่อน 20% ดังนี้
นาย ก มีรายได้ 150,000pv x 20% = 30,000 บาท

รวมการจ่ายโบนัสทีมอ่อนไม่เกิน 6,000,000 PVต่อเดือนหรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อเดือน

ส่วนคะแนนที่เหลือทีมแข็งจะนำมาเป็นฐานในการคำนวณในครั้งต่อไปและในรอบคำนวนถัดไปให้เริ่มคำนวนจากคะแนนที่เกิดขึ้นใหม่รวมกับโบนัสจากยอดขายทั่วประเทศอีก 1%
มาหารกันว่าในตำแหน่งนี้มีกี่คนโบนัสจากยอดขายทั่วประเทศ

 

 

 

สมาชิกในตำแหน่ง Star (S), Double Stars (DS), Triple Stars (TS), Diamond (D) และ Double Diamond (DD) สามารถรับโบนัสจากยอดขายทั่วประเทศได้ ดังนี้
ทุกตำแหน่งเอาจำนวนผู้ที่ขึ้นตำแหน่ง ทั้งหมดมาหารเป็นจำนวนเท่ากันทุกคน

  • Star (S) รับ 1%
  • Double Stars (DS) รับ 1%
  • Triple Stars (TS) รับ 1%
แผนการปันผลธุรกิจ
แผนการปันผลธุรกิจ

2.2 ช่องทางการได้รับผลประโยชน์ 3 ทาง

สมาชิกที่มีตำแหน่งทางการตลาดทุกตำแหน่งมีช่องทางการได้รับผลประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้าได้แก่ ผู้บริโภค และจากแผนการจ่ายผลตอบแทนตามแผนการตลาดของบริษัท ดังนี้

 • กำไรจากการขายปลีก ร้อยละ 10-45 ของราคาสมาชิก เช่น
  ผลิตภัณฑ์ A-NGY ราคาขายปลีก  2,850  บาท
  สมาชิกซื้อได้ในราคา               2,000  บาท
  ได้กำไร                             850  บาท
           คิดเป็นร้อยละ              42.5
 • ค่าบริหารทีม
  โบนัสทีมอ่อนทีมแข็ง (Weak Team / Strong Team Bonus) ร้อยละ 20
  โดยคำนวณตามโครงสร้าง Binary (ร้อยละ 20 ของคะแนน PV) ดังนี้

2.1  ตำแหน่ง Silver (S) รับโบนัสทีมอ่อนทีมแข็ง (Weak Team / Strong Team Bonus)
     สูงสุดร้อยละ 20 ของคะแนน PV (480,000 PV) ในรอบคำนวณของเดือนนั้นๆ
2.2  ตำแหน่ง Gold (G) รับโบนัสทีมอ่อนทีมแข็ง (Weak Team / Strong Team Bous)
     สูงสุดร้อยละ 20 ของคะแนน PV (1,500,000 PV) ในรอบคำนวณของเดือนนั้นๆ
2.3  ตำแหน่ง Star (S) (Weak Team / Strong Team Bous)  สูงสุดร้อยละ 20 ของคะแนน PV
     ( 1,800,000 PV) ในรอบคำนวณของเดือนนั้นๆบวกกับโบนัสจากยอดขายทั่วประเทศ (Allsales) ร้อยละ 1
     ต่อรอบคำนวณในเดือนนั้นๆหารด้วยจำนวนคนที่ขึ้นตำแหน่ง Star
2.4  ตำแหน่ง Double Stars (DS) รับโบนัสทีมอ่อนทีมแข็ง (Weak Team / Strong Team Bous)
     สูงสุดร้อยละ 20 ของคะแนน PV (3,000,000 PV) ในรอบคำนวณของเดือนนั้นๆบวกกับโบนัสจากยอดขายทั่วประเทศ (Allsales)
     ร้อยละ 1 ต่อรอบคำนวณในเดือนนั้นๆหารด้วยจำนวนคนที่ขึ้นตำแหน่ง Double Stars
2.5  ตำแหน่ง Triple Stars (TS )รับโบนัสทีมอ่อนทีมแข็ง (Weak Team / Strong Team Bous)
     สูงสุดร้อยละ 20 ของคะแนน PV (6,000,000 PV) ในรอบคำนวณของเดือนนั้นๆบวกกับโบนัสจากยอดขายทั่วประเทศ (Allsales)
     ร้อยละ 0.5 ต่อรอบคำนวณใของเดือนนั้นๆหารด้วยจำนวนคนที่ขึ้นตำแหน่ง   Triple Stars
2.6  ตำแหน่ง Diamond (D) รับโบนัสทีมอ่อนทีมแข็ง (Weak Team / Strong Team Bous)
     สูงสุดร้อยละ 20 ของคะแนน PV โดยตามโครงสร้าง Binary จะต้องมีคะแนน 750,000 PV รวม 2 รอบคำนวณจะได้รับโบนัส
     จากยอดขายทั่วประเทศ (Allsales) ร้อยละ 0.5 ในรอบคำนวณของเดือนนั้นๆหารด้วยจำนวนคนที่ขึ้นตำแหน่ง Diamond
2.7  ตำแหน่ง Double Diamonds (DD) รับโบนัสทีมอ่อนทีมแข็ง (Weak Team / Strong Team Bous)
     สูงสุดร้อยละ 20 ของคะแนน PV โดยตามโครงสร้าง Binary และจะต้องมีคะแนน 1,500,000 PV รวม 2
     รอบคำนวณจะได้รับโบนัสจากยอดขายทั่วประเทศ (Allsales) ร้อยละ 0.5 ในรอบคำนวณของเดือนนั้นๆ
     หารด้วยจำนวนคนที่ขึ้นตำแหน่ง Double Diamonds

ตามตารางแสดงรายละเอียดค่าบริการทีม
แผนการปันผลธุรกิจ
 • Diamond (D) รับ 0.5% (มีคะแนนทีมอ่อนอย่างน้อย 750,000 PV ต่อเดือนเป็นเวลา 2 เดือน)
 • Double Diamonds (DD) รับ 0.5% (มีคะแนนทีมอ่อนอย่างน้อย 1,500,000 PV ต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน)

หมายเหตุ : คะแนนของการรักษายอดจากทีมอ่อน บริษัทนำมาคำนวณให้ 10% จากยอดของทีมอ่อนทั้งหมด แต่รับโบนัสสูงสุดไม่เกินตำแหน่งของรหัสนั้น ๆ (ยกตัวอย่าง SILVER ไม่เกิน 3,200 บาท/วัน และ GOLD ไม่เกิน 10,000 บาท/วัน)